Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Cheminiai junginiai

Cheminiai junginiai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Stiklo gamybos technologijos

  Istoriniai duomenys. Stiklas ir jo savybės. Stiklo masės technologija. Stiklo gaminių technologija.
  Cheminiai junginiai, referatas(15 puslapių)
  2007-05-09
 • Svarbiausi alkoholiai ir fenoliai

  Alkoholiai. Alkoholių ir fenolių rūgštinės savybės. Hidroksilo pavadavimo reakcijos. Alkoholių ir fenolių oksidacija. Svarbiausi alkoholiai ir fenoliai. Eteriai.
  Cheminiai junginiai, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-10
 • Švino junginiai

  Įvadas. Švinas. Grynas švinas. Švino pigmentai. Švino yra augalų ir gyvūnų organizmuose. Aplinka teršiama. Jonas Pb2+. Švino druskų tirpumas. Švino (IV)organiniai junginiai. Apsinuodijimas švinu. Apsinuodijimo švinu profilaktika.
  Cheminiai junginiai, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-13
 • Temperatūros įtaka reakcijos greičiui

  Darbo tikslas. Medžiagos. Darbo eiga. Temperatūros įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai. Atsakymai į klausimus.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-17
 • Tiofenas

  Tiofenas. Fizikinės savybės. Sintezės būdai. Cheminės savybės. Sulfoninimas. Halogeninimas. Redukavimas. Acilinimas. Nitrinimas. Alkilinimas. Kondensacijos reakcijos.
  Cheminiai junginiai, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-12
 • Tirpalo lūžio rodiklis

  Darbo tikslas: išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-07-09
 • Tirpalų filtravimas ir titravimas

  Darbo tikslas: išmokti filtruoti, titruoti tirpalus ir apskaičiuoti susidariusio metalo hidroksido masę gramais.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-18
 • Tirpalų koncentracijos

  Darbo tikslas: šiame darbe susipažįstama su pagrindinėmis operacijomis, atliekamomis chemijos laboratorijoje: skysčių tūrių matavimu, nusodinimu, filtravimu, titravimu. Supažindinama su tirpalų koncentracijomis. Darbo priemonės ir reagentai. Teorinė dalis. Darbo eiga. Titravimo duomenys. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-28
 • Titravimas (2)

  Tikslas. Rasti: nesureagavusio šarmo tirpalo koncentraciją, nesureagavusio šarmo kiekį g 100 ml tirpalo, metalo druskos ir šarmo reakcijai paimto natrio hidroksido kiekį gramais (kai V=20 ml, CN=1), reakcijai suvartoto šarmo kiekį g. Parašyti: druskos reakciją su šarmu ir apskaičiuoti susidariusio metalo hidroksido kiekį gramais. Bandymas. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-05
 • Toksinai (2)

  Įvadas. Toksinai. Jų rūšys. Augalinės kilmės toksinai. Grybų toksinai. Mikotoksinai. Gyvūninės kilmės toksinai. Metalų toksiškumas. Perdirbimo įtaka maisto produktų saugai. Maisto priedai ir jų toksikologinis įvertinimas. Išvada.
  Cheminiai junginiai, referatas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Tolueno sulforūgšties natrio druskos sintezė

  Tolueno sulforūgšties natrio druskos sintezės ataskaita. Tolueno sulforūgšties natrio druskos savybės. Reakcijos. Reagentų kiekio apskaičiavimas. Aparatūros schema ir indai. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų atskyrimas ir valymas. Išeigos apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-05
 • Tret-Butilmetakrilato skiepijimas "gyvos" radikalinės polimerizacijos metodais

  Įvadas. Darbo tikslas – susintetinti blokinius bei statistinius vinilbenzilchlorido (CMS) ir stireno (St) kopolimerus, įvesti į juos galinčias inicijuoti ditiokarbamato grupes ir priskiepyti tret-butilmetakrilatą, gaunant dviejų tipų skiepytuosius kopolimerus. Blokinių kopolimerų sintezė kontroliuojamos radikalinės polimerizacijos būdu. Statistinių kopolimerų sintezė. Metodo atsiradimo istorija. Metodo ypatybės. Iniferterių tipai. Ditiokarbamatiniai iniferteriai. Skiepijimas fotopolimerizacijos būdu. Eksperimentinė dalis. Naudotos medžiagos. Darbo metodika. Tetrahidrofurano (THF) distiliacija. Vinilbenzilchlorido (CMS) polimerizacija. Stireno (S) polimerizacija ant makroiniciatoriaus PCMS-TEMPO. CMS ir S kopolimerizacija. P(CMS-S) kopolimerų modifikavimas natrio nitridu (NaN3). Kopolimerų P(CMS-S) modifikavimas N,N-dietilditiokarbamatu. Tret-Butilmetakrilato (tBMA) skiepijimas prie P(DCMS-S) kopolimerų. Rezultatai ir jų aptarimas. Polivinilbenzilchlorido, turinčio galines TEMPO grupes (PCMS-TEMPO), sintezė. P(CMS-b-S)2 ir P(CMS-co-S) modifikavimas NaN3. Išvados. Summary. Išnašos.
  Cheminiai junginiai, diplominis darbas(21 puslapis)
  2008-04-10
 • Valgomosios druskos tirpumas vandenyje

  Darbo tikslai: Išsiaiškinti druskos tirpumą įvairiose vandens temperatūrose, Įrodyti, jog tirpumas priklauso nuo temperatūros. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-05-12
 • Valiklių ir skalbiklių pH

  Muilų savybės. Natrio muilų savybės. Skalbimui naudojamų plovimo medžiagų koncentracijos. Vandens kietumo įtaka. Branduolinio muilo sunaudojimas vandens suminkštinimui. Muilų susidarymo reakcijos. Muilo kvapiosios medžiagos ir priedai. Bazinės medžiagos. Rūgštinės medžiagos. Balinimo medžiagos. Vandens minkštikliai. Sanitariniai ir wc valikliai. Rūgštiniai sanitarinių valikliai. Sintetiniai plovikliai. Baziniai sanitariniai valikliai. Dezinfekavimo priemonės. Gamtos apsauga nuo sintetinių ploviklių poveikio.
  Cheminiai junginiai, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-16
 • Vandeniniai tirpalai. Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai.

  30 klausimų chemijos testas apie vandenilinius tirpalus bei vandens taršą. Teisingi atsakymai. Uždaviniai. Uždavinių sprendimai.
  Cheminiai junginiai, testas(7 puslapiai)
  2006-09-28
 • Vandens kietumas

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo apskaičiavimas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-10-18
 • Vandens kietumas (2)

  Vandens karbonatinio kietumo nustatymas. Vandens bendrojo kietumo nustatymas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-13
 • Vandens kietumas (3)

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo apskaičiavimas. Išvada.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vandens kietumas (4)

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo apskaičiavimas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-02-09
 • Vandens kietumas (5)

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo nustatymas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-10-04
Puslapyje rodyti po