Šperos.lt > Chemija > Cheminiai junginiai > Cheminių junginių testai
Cheminių junginių testai

(11 darbai)

Alkoholiai. Fenoliai. Aldehidai28 klausimų chemijos testas su atsakymais. Kuris iš nurodytų junginių yra vienhidroksilis alkoholis? Kas susidarys, reaguojant etanoliui su koncentruota sieros rūgštimi, kai tº120ºC? Kuris iš junginių reaguoja su Cu(OH)2?. Kiek izomerų turi butanolis? Kuris iš šių junginių reaguos su NaOH? Kiek g tribromfenolio gausime iš 2 molių fenolio? Kuri grupė yra alkoholių funkcinė grupė? Kuris hidroksidas naudojamas polialhoholiams atpažinti? Kuris alkoholis, reaguodamas su HCl, sudarys halogenidą, kurio M = 64,5 g/mol? Kuria chemine savybe fenoliai skiriasi nuo alkoholių? Kuris alkoholis naudojamas antifrizui gaminti? Dehidratuojant etanolį, gauta 11,2 l eteno. Kiek g etanolio sunaudota? Kuri iš šių grupių yra funkcinė aldehidų grupė? Ką gausime oksiduodami aldehidą? Kurios nuosėdos susidaro, etanaliui reaguojant su Cu(OH)2? Kokios koncentracijos gausime formalino tirpalą, jei 100 g H2O ištirpinsime 2 mol metanalio? Kuris iš junginių yra aldehidas? Kaip galima gauti metanalį? Kurioje iš reakcijų dalyvauja aldehido karbonilo grupė? Kuri iš šių formulių yra aldehido? Kas susidarys, acto aldehidą redukuojant vandeniliu? Kurio aldehido vandeninis tirpalas vadinamas formalinu? Koks aldehidas gaunamas Kučerovo reakcijos būdu? Kiek g sidabro išsiskirs, 0,2 mol etanalio paveikus Ag2O amoniakiniu tirpalu? Kas susidarys, vandeniliui redukuojant formaldehidą? Kuri etanalio dalis, poliarizuojantis jungtims, įgauna dalinį neigiamąjį krūvį? Kuri iš šių formulių yra empirinė etanalio formulė? Kiek reikia kg etanolio, norint pagaminti 1 kg etanalio, kurio išeiga 80%? Skaityti daugiau
Angliavandeniai (4)18 klausimų chemijos testas su atsakymais. Kuri formulė angliavandenio? Kuo virsta oksiduojama gliukozė? Kurį iš angliavandenių jodas dažo mėlynai? Kuriam angliavandeniui būdinga linijinė sandara? Kaitinant gliukozę su Cu(OH)2, susidaro plytų spalvos nuosėdos. Koks tai junginys? Iš kokio monosacharido sudarytas krakmolas? Kuris iš šių angliavandenių yra runkelių cukrus? Kuri iš formulių nepriklauso angliavandeniams? Kuo virsta redukuojama gliukozė? Kuris iš junginių vartojamas dirbtinio pluošto gamyboje? Kiek kg gliukozės sunaudota, jei rauginant mielėmis pagaminta 92 kg etanolio? Gliukozę veikdami mielėmis gauname. Kuris iš šių junginių nesihidrolizuoja? Ar yra angliavandenių tarp šių junginių? Kuris iš angliavandenių redukuoja amoniakinį sidabro oksido tirpalą? Kuris iš šių junginių randamas raugintame piene, kopūstuose, duonoje? Kiek % anglies yra cukruje? Kuo, sudegdama gyvame organizme, virsta gliukozė? Skaityti daugiau
Angliavandeniai (8)26 klausimų testas apie angliavandenius. Teisingi atsakymai. Į visų organinių junginių sudėtį įeina. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę masę, bet skirtingą molekulinę struktūrą, vadinamas... Visi organiniai junginiai, sudaryti tik iš dviejų elementų - anglies ir vandenilio, vadinami... Bendrą formulę CnH2n+2 turi... Hibridizacija, kurioje dalyvauja vienas s elektronas ir trys p elektronai, yra sutinkama. Sudarant angliavandenilio pavadinimą, pirmiausia reikia. Reakcija CH4 + Cl2CH3Cl + HCl vadinama. Vandenilio atskėlimo reakcijos dar vadinamos. Dega. Chlormetanas yra. Reakcijos, kurių metu vyksta nuoseklių pakitimų seka, vadinamos. Cikloheksanas ir metilciklopentanas yra. Etileno homologinei eilei priklausantys angliavandeniliai išreiškiami bendra formule. Kuris teiginys teisingas (etileno eilės angliavandeniliams reaguojant su vandenilio halogenidais). Cisizomeru vadinamas. Izopreninis kaučiukas gaunamas polimerizuojant. Acetilenas yra. Visiems aromatiniams angliavandeniliams būdinga. Fenilo radikalu vadinama. Krekingas - tai. Pirolizė - tai. Vulkanizacija - tai. Gamtinio kaučiuko erdvinė sandara vadinama. Parašykite, kaip acetilenas išblukina bromo vandenį. Kiek litrų ir kiek kilogramų anglies dioksido susidarytų, sudeginus 5 molius oktano? Skaityti daugiau
Angliavandeniliai22 klausimų chemijos testas su atsakymais. Kuris iš nurodytų angliavandenilių priklauso alkanų homologinei eilei? Kuris iš nurodytų angliavandenilių reaguoja su bromo vandeniu ir sudaro 1,2-dibrombutaną? Kiek izomerų turi butenas? Kiek g bromo gali prisijungti 2,24 l eteno? Kuris iš formulių yra eteno eilės omologas? Kokio tipo reakcija vyksta alkanams reaguojant su halogenais? Kuri iš formulių žymi radikalą? Kiek deguonies reikia, norint sudegint 10 l metano? Kurios iš šių medžiagų negalime atpažinti bromo vandeniu? Kas susidarys, įvykdžius kitimus? Kuriam iš junginių būdingas cis-trans izomerija? Kas susidarys propeną veikiant HCl? Kokia jungtis yra etene tarp anglies atomų? Kokia jungtis būdinga etino eilės angliavandeniliams? Kuris angliavandenilių priklauso etino homologinei eilei? Kuris iš šių aromatinių angliavandenilių polimerizuojasi? Kas būdinga laisviesiems radikalams? Kiek benzeno galima susintetinti iš 390 g etino? Kuris iš angliavandenilių išblukins vandeninį bromo tirpalą? Kuris junginys yra sprogstamoji medžiaga trotilas? Koks produktas gaunamas, veikiant 1 molį butadieno 1 moliu bromo? Ką gausime švitindami benzeno ir chloro mišinį? Skaityti daugiau
Angliavandeniliai (2)15 klausimų chemijos testas su atsakymais. Junginiai sudaryti iš anglies ir vandenilio? Nepastovi dalelė, molekulių, atomų grupė, nepakitusi pereinanti iš vieno cheminio junginio į kitą? Etano struktūrinė formulė. Atskyrus etano molekulės vieną vandenilio atomą, gauname liekaną, kuri vadinama. Kaip vadinami angliavandeniliai, kuriuose tarp grandinę sudarančių anglies atomų yra viengubosios jungtys, o kitos sujungtos su vandenilio atomais? Angliavandeniliai, panašūs savo sandara ir cheminėmis savybėmis, sudaro. Heksano sutrumpinta formulė. Sočiųjų angliavandenilių bendroji formulė. Kaip sudaromi sočiųjų angliavandenilių radikalų pavadinimai? Butilo formulė. Kuris iš angliavandenilių yra sotusis? Homologinėje eilėje eina po heptano. Kurie iš angliavandenilių yra chemiškai aktyvūs? Kokios reakcijos būdingos alkenams? Kokia anglies masės dalis butane? Skaityti daugiau
Angliavandeniliai (6)2 klausimų testas su atsakymais. Pabaikite rašyti sakinį: Junginiai sudaryti iš ... ir ... vadinami angliavandeniliais. Anglies junginyje atomas sudaro cheminius ryšius. Kokia sočiųjų angliavandenilių bendroji formulė? Homologinė eilė tai. Homologinis skirtumas. Angliavandeniliai pagal esamus ryšius ir vandenilio atomų skaičių skirstomi į. Kokia metilo radikalo formulė? Kiek alkinai turi jungčių? Sotieji angliavandeniliai vadinami. Pagrindiniai angliavandenilių šaltiniai. Kokios liepsnos dalys? Angliavandeniliai, turintys dvigubųjų ar trigubųjų cheminių ryšių, vadinami. Pagrindiniai gamtiniai angliavandenilių šaltiniai yra. Nafta tai. Kokiais būdais galima perdirbti naftą? Koks pagrindinis organinių junginių degimo produktas? Krekingas. Svarbiausios nesočiųjų angliavandenilių reakcijos. Kokį poveikį planetai turi CO2 dujų kiekio didėjimas? Skaityti daugiau
Polimerai (2)Testas apie polimerus. 10 klausimų su atsakymais. Skaityti daugiau
Rūgštys ir bazės25 klausimų chemijos testas su atsakymų variantais. Skaityti daugiau
Stambiamolekuliniai junginiai20 klausimų chemijos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Vandeniniai tirpalai. Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai.30 klausimų chemijos testas apie vandenilinius tirpalus bei vandens taršą. Teisingi atsakymai. Uždaviniai. Uždavinių sprendimai. Skaityti daugiau
Vandens molekulių sandara ir savybėsVandens molekulių sandara ir savybės. 20 klausimų testas su pateiktais atsakymais. Skaityti daugiau