Šperos.lt > Chemija > Cheminiai junginiai > Cheminių junginių diplominiai darbai
Cheminių junginių diplominiai darbai

(1 darbai)

Tret-Butilmetakrilato skiepijimas "gyvos" radikalinės polimerizacijos metodaisĮvadas. Darbo tikslas – susintetinti blokinius bei statistinius vinilbenzilchlorido (CMS) ir stireno (St) kopolimerus, įvesti į juos galinčias inicijuoti ditiokarbamato grupes ir priskiepyti tret-butilmetakrilatą, gaunant dviejų tipų skiepytuosius kopolimerus. Blokinių kopolimerų sintezė kontroliuojamos radikalinės polimerizacijos būdu. Statistinių kopolimerų sintezė. Metodo atsiradimo istorija. Metodo ypatybės. Iniferterių tipai. Ditiokarbamatiniai iniferteriai. Skiepijimas fotopolimerizacijos būdu. Eksperimentinė dalis. Naudotos medžiagos. Darbo metodika. Tetrahidrofurano (THF) distiliacija. Vinilbenzilchlorido (CMS) polimerizacija. Stireno (S) polimerizacija ant makroiniciatoriaus PCMS-TEMPO. CMS ir S kopolimerizacija. P(CMS-S) kopolimerų modifikavimas natrio nitridu (NaN3). Kopolimerų P(CMS-S) modifikavimas N,N-dietilditiokarbamatu. Tret-Butilmetakrilato (tBMA) skiepijimas prie P(DCMS-S) kopolimerų. Rezultatai ir jų aptarimas. Polivinilbenzilchlorido, turinčio galines TEMPO grupes (PCMS-TEMPO), sintezė. P(CMS-b-S)2 ir P(CMS-co-S) modifikavimas NaN3. Išvados. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau