Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Cheminiai junginiai

Cheminiai junginiai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
  • Rūgščių, bazių ir druskų gavimas

    Rūgščių, bazių ir druskų gavimas. Reakcijos. Reakcija Kipo aparate.
    Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
    2006-01-05
  • Rūgštys

    Rūgštys. Rūgštinės savybės. pH - vandenilinis rodiklis. Pramoninės rūgštys. Druskos rūgštis. Sieros rūgštis. Azoto rūgštis. Fosforo rūgštys.
    Cheminiai junginiai, namų darbas(3 puslapiai)
    2005-10-12
  • Rūgštys (2)

    PowerPoint pristatymas. Rūgščių apibrėžimas. Populiariausios rūgštys. Cheminės savybės. Gavimas. Karboksirūgštys. Rūgštys gamtoje. Rūgštys buityje. Pramonėje gaminamos rūgštys.
    Cheminiai junginiai, pristatymas(8 skaidrės)
    2007-10-28
  • Rūgštys (3)

    PowerPoint pristatymas. Rūgštimis vadinamos. Rūgštys normaliomis sąlygomis. Skystos rūgštys. Kietos rūgštys. Rūgštys skirstomos. Žinomos rūgštys. Stiprios rūgštys. Silpnos rūgštys. Kas yra rūgščių jonizacija? Rūgščių gavimas. Cheminės savybės. Rūgščių pavadinimai. Rūgščių liekanos. Bendros rūgščių savybės. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
    Cheminiai junginiai, pristatymas(20 skaidrių)
    2008-04-24
  • Rūgštys ir aplinka

    Įvadas. Rūgščių ir bazių reakcijos. Pavyzdys: Nukalkinimas. Pavyzdys: Kalkės gali neutralizuoti rūgštį. Pavyzdys: Šnypščiančios tabletės. Pavyzdys: Iš kur gruntiniame vandenyje kalkės? Rūgštieji lietūs. Žalingas rūgščiųjų lietų poveikis. Kaip kovojama su rūgštėjimu? Druskos rūgštis. Sieros rūgštis. Sulfitinė rūgštis. Azoto rūgštis. Fosforo rūgštis. Anglies rūgštis. Silicio rūgštis.
    Cheminiai junginiai, referatas(10 puslapių)
    2006-05-15
  • Rūgštys ir bazės

    25 klausimų chemijos testas su atsakymų variantais.
    Cheminiai junginiai, testas(2 puslapiai)
    2006-05-24
  • Rūgštys ir bazės (2)

    PowerPoint pristatymas. Rūgštys ir bazės. Vandens joninė sandauga. Tirpalų rūgštingumas. Stipriosios rūgštys. Silpnosios rūgštys. Silpnųjų elektrolitų tirpalų rūgštingumas. Tirpalų pH. pH skalė. Žmogaus organizmo fiziologinių skysčių pH. Protolitinė rūgščių ir bazių teorija. Brionstedo rūgštys. Brionstedo bazės. Rūgščių ir bazių sąveika. Rūgštingumo konstanta. Bazingumo konstanta. Ka – rūgštingumo matas. pKa. Luiso rūgščių ir bazių teorija. Luiso bazės. Kietosios ir minkštosios rūgštys ir bazės.
    Cheminiai junginiai, pristatymas(28 skaidrės)
    2006-10-19
  • Rūgštys ir bazės organinėje chemijoje

    Brǿnsted-Lowry rūgščių-bazių teorija. Lewis rūgščių-bazių teorija. Rūgščių ir bazių stiprumas. Kaip numatyti rūgšties-bazės reakcijos rezultatą. Kaip rūgšties stiprumas priklauso nuo junginio struktūros. Organinės bazės. Rūgštys ir bazės nevandeniniuose tirpaluose.
    Cheminiai junginiai, referatas(7 puslapiai)
    2005-10-14
  • Sacharozės ir gliukozės panaudojimas maisto pramonėje

    Bendras angliavandenių apibūdinimas. Sacharozės ir gliukozės panaudojimo maisto pramonėje analizė. Išvados.
    Cheminiai junginiai, referatas(8 puslapiai)
    2006-09-25
  • Sieros junginiai, tipai ir susidarymo sąlygos

    Sieros junginiai, jų tipai (merkoptanai, sulfidai, teofanai ir kt.) Ir susidarymo sąlygos. Įvadas. Siera Naftoje. Siera naftos frakcijose. Sieros junginių naftoje klasifikacija. Aktyvūs sieros junginiai naftoje: elementinė siera, sieros vandenilis, merkaptanai. Pasyvūs sieros junginiai naftoje: sulfidai, disulfidai, tiofanai, tiofenai. Sieros kiekio nustatymas naftoje. Cheminiai sieros nustatymo analizes metodai. Bendrosios sieros kiekio nustatymas lempiniu metodu. Bendrosios sieros kiekio nustatymas sudeginant kvarco vamzdelyje. Kokybiniai sieros nustatymo metodai . Bandymas su varine plokštele. Fizikiniai sieros nustatymo analizes metodai. Naftos nusierinimas. Šarminio valymo nusierinimo metodas. Katalizinio hidrinimo nusierinimo metodas. Sieros rūgšties nusierinimo metodas. Kiti nusierinimo metodai. Išvados.
    Cheminiai junginiai, referatas(19 puslapių)
    2010-10-26
  • Sieros rūgštis

    PowerPoint pristatymas. Struktūrinė formulė. Fizikinės savybės. Bandymas. Sieros rūgšties hidratų susidarymas. Cheminės savybės. Bandymas. Sieros rūgšties ir bario chlorido sąveika. Bandymas. Vario (II) sulfato ir bario chlorido sąveika. Bandymas. Vario (II) sulfato ir sieros rūgšties sąveika. Naudojimas. Saugumo reikalavimai. Gaminimas.
    Cheminiai junginiai, pristatymas(20 skaidrių)
    2007-01-16
  • Sieros rūgštis. Savybės, naudojimas, gamyba, problemos

    Savybės. Panaudojimas. Gamyba. Kontaktinis būdas. Nitrozinis būdas. Gamybos apimtis. Problemos: rūgštūs lietūs
    Cheminiai junginiai, namų darbas(4 puslapiai)
    2005-11-30
  • Sodos tirpalo kaustifikavimas

    Darbo tikslas – atlikti sodos tirpalo kaustifikaciją ir nustatyti NaOH išeigos priklausomybę nuo temperatūros. Darbo atlikimo eiga ir rezultatai. Kaustifikavimas. Filtrato analizė.
    Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
    2006-01-12
  • Sprogstamosios medžiagos

    Įžanga. Inicijuojančios sprogstamosios medžiagos. Gyvsidabrio fulminatas ("trankusis gyvsidabris"). Švino azidas. TNRS (švino trinitrorezorcinatas, švino stifnatas, stifnuotas švinas). Nitroglicerinas (glicerino trinitratas). Kalio chloratas (Bertoleto druska). Azoto trichloridas. Žemesniosios pakopos sprogstamosios medžiagos. Juodasis parakas (dūminis parakas). Bedūmis parakas. Nitroceliuliozė. Nitrintas krakmolas. Degiųjų medžiagų ir oksidatorių mišiniai. Termitas. Perchloratai. Aukštesniosios pakopos (brizantinės) sprogstamosios medžiagos. Padidinto galingumo. PENT (tenas, tetranitropentaeritritas, pentritas). R.D.X. (heksogenas, ciklotrimetilentrinitraminas, ciklonitas). H.M.X. (oktogenas). Jūros mišinys (MS) ir lydinys (TGA). Tetrilas (trinitrofenilmetilnitroaminas). Normalaus galingumo. T.N.T (trotilas, trinitrotoluenas, tolas). Plastitas (C-4). A3 mišinys. B4 mišinys. Dinamitas. T.N.P. (pikrino rūgštis, trinitrofonolas, melinitas). Sumažinto galingumo. Amonio salietra (amonio nitratas).
    Cheminiai junginiai, referatas(12 puslapių)
    2008-11-21
  • Stambiamolekuliniai junginiai

    20 klausimų chemijos testas. Teisingi atsakymai.
    Cheminiai junginiai, testas(3 puslapiai)
    2006-10-27
  • Stambiamolekuliniai junginiai (2)

    Polimerų pavyzdžiai. Kaučiukas. Gamtinis kaučiukas. Nevulkanizuota guma. Sintetinis kaučiukas. Baltymai. Krakmolas. Celiuliozė. Svarbiausios polimerinės medžiagos. Plastikai. Superlaidus plastikas.
    Cheminiai junginiai, referatas(9 puslapiai)
    2007-01-15
  • Stambiamolekuliniai junginiai (3)

    PowerPoint pristatymas. Stambiamolekuliniai junginiai. Polimerizuojant nesočiuosius junginius. Gavimas. Gavimas polimerizacijos būdu. Polietileno gavimo reakcija. Gavimas polikondesacijos būdu. Celiuliozės gavimo reakcija. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Naudojimas. Svarbiausių polimerų bendra apžvalga.
    Cheminiai junginiai, pristatymas(12 skaidrių)
    2009-04-17
  • Stambiamolekuliniai junginiai (polimerai) ir jų savybės

    Stambiamolekuliniai junginiai (polimerai) ir jų savybės. Polietilenas. Polipropilenas. Polimetalmetakrilatas. Polivinilo chloridas. Polistirenas. Kaučiukai. Fenalio formaldehidinės dervos. Polimidinės dervos.
    Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
    2006-01-31
  • Stiklas (2)

    PowerPoint pristatymas. Kas yra stiklas? Kaip yra gaunamas stiklas? Stiklo masė: sodos, potašo, švino. Dirbiniai iš stiklo. Stiklo formavimas. Stiklo dirbinių kūrimas. "Kietasis skystis". Superšaltas skystis ar kristalas.
    Cheminiai junginiai, pristatymas(16 skaidrių)
    2006-06-12
  • Stiklas ir keramika

    Stiklas. Gamyba. Istoriniai duomenys. Stiklo gamyba Lietuvoje. Keramika. Molis. Istoriniai duomenys.
    Cheminiai junginiai, referatas(6 puslapiai)
    2007-05-02
Puslapyje rodyti po