Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Cheminiai junginiai

Cheminiai junginiai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Angliavandeniai (6)

  Glikolizės reakcijos. Oksidacijos reakcijos, jų fiziologinė svarba. Glikolizės reguliavimas. Glikogeno sintezė. Glikogeno skaidymo reguliavimas hormonais. Glikogeno sintezės reguliavimas hormonais. Gliukoneogenezė ir jos reakcija. Svarbiausi gliukoneogenezės substratai. Fruktozės ir galaktozės apykaita; jų sutrikimai. Piruvato oksidacinio dekarboksilinimo reguliavimas alosteriniu ir grįžtamojo fosforilinimo būdais. Trikarboksirūgščių ciklas-viduląstelinė lokalizacija, priklausomumas nuo deguonies, biologinė reikšmė. Inhibitoriai ir skyrikliai. Pentozinis gliukozės skaidymo kelias. Gliukozės kiekio kraujyje reguliavimas.
  Cheminiai junginiai, špera(6 puslapiai)
  2005-06-14
 • Angliavandeniai (7)

  Angliavandenių hidrolizė. Sacharozės hidrolizė. Krakmolo hidrolizė. Celiuliozės hidrolizė. Angliavandenių hidroksilo grupių reakcija. Aldehidinės grupės oksidacija. Haineso reakcija – reaguodamas glicerolis su NaOH ir CuSO4 sudaro tamsiai mėlyną. Felingo reakcija – reaguodami Felingo-I ir Felingo-II tirpalai su angliavandenių. Tolenso reakcija – angliavandeniams reaguojant su AgNO3, NaOH ir NH4OH. Ketozių reakcija.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-12
 • Angliavandeniai (8)

  26 klausimų testas apie angliavandenius. Teisingi atsakymai. Į visų organinių junginių sudėtį įeina. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę masę, bet skirtingą molekulinę struktūrą, vadinamas... Visi organiniai junginiai, sudaryti tik iš dviejų elementų - anglies ir vandenilio, vadinami... Bendrą formulę CnH2n+2 turi... Hibridizacija, kurioje dalyvauja vienas s elektronas ir trys p elektronai, yra sutinkama. Sudarant angliavandenilio pavadinimą, pirmiausia reikia. Reakcija CH4 + Cl2CH3Cl + HCl vadinama. Vandenilio atskėlimo reakcijos dar vadinamos. Dega. Chlormetanas yra. Reakcijos, kurių metu vyksta nuoseklių pakitimų seka, vadinamos. Cikloheksanas ir metilciklopentanas yra. Etileno homologinei eilei priklausantys angliavandeniliai išreiškiami bendra formule. Kuris teiginys teisingas (etileno eilės angliavandeniliams reaguojant su vandenilio halogenidais). Cisizomeru vadinamas. Izopreninis kaučiukas gaunamas polimerizuojant. Acetilenas yra. Visiems aromatiniams angliavandeniliams būdinga. Fenilo radikalu vadinama. Krekingas - tai. Pirolizė - tai. Vulkanizacija - tai. Gamtinio kaučiuko erdvinė sandara vadinama. Parašykite, kaip acetilenas išblukina bromo vandenį. Kiek litrų ir kiek kilogramų anglies dioksido susidarytų, sudeginus 5 molius oktano?
  Cheminiai junginiai, testas(4 puslapiai)
  2005-12-13
 • Angliavandeniliai

  22 klausimų chemijos testas su atsakymais. Kuris iš nurodytų angliavandenilių priklauso alkanų homologinei eilei? Kuris iš nurodytų angliavandenilių reaguoja su bromo vandeniu ir sudaro 1,2-dibrombutaną? Kiek izomerų turi butenas? Kiek g bromo gali prisijungti 2,24 l eteno? Kuris iš formulių yra eteno eilės omologas? Kokio tipo reakcija vyksta alkanams reaguojant su halogenais? Kuri iš formulių žymi radikalą? Kiek deguonies reikia, norint sudegint 10 l metano? Kurios iš šių medžiagų negalime atpažinti bromo vandeniu? Kas susidarys, įvykdžius kitimus? Kuriam iš junginių būdingas cis-trans izomerija? Kas susidarys propeną veikiant HCl? Kokia jungtis yra etene tarp anglies atomų? Kokia jungtis būdinga etino eilės angliavandeniliams? Kuris angliavandenilių priklauso etino homologinei eilei? Kuris iš šių aromatinių angliavandenilių polimerizuojasi? Kas būdinga laisviesiems radikalams? Kiek benzeno galima susintetinti iš 390 g etino? Kuris iš angliavandenilių išblukins vandeninį bromo tirpalą? Kuris junginys yra sprogstamoji medžiaga trotilas? Koks produktas gaunamas, veikiant 1 molį butadieno 1 moliu bromo? Ką gausime švitindami benzeno ir chloro mišinį?
  Cheminiai junginiai, testas(2 puslapiai)
  2005-06-07
 • Angliavandeniliai (2)

  15 klausimų chemijos testas su atsakymais. Junginiai sudaryti iš anglies ir vandenilio? Nepastovi dalelė, molekulių, atomų grupė, nepakitusi pereinanti iš vieno cheminio junginio į kitą? Etano struktūrinė formulė. Atskyrus etano molekulės vieną vandenilio atomą, gauname liekaną, kuri vadinama. Kaip vadinami angliavandeniliai, kuriuose tarp grandinę sudarančių anglies atomų yra viengubosios jungtys, o kitos sujungtos su vandenilio atomais? Angliavandeniliai, panašūs savo sandara ir cheminėmis savybėmis, sudaro. Heksano sutrumpinta formulė. Sočiųjų angliavandenilių bendroji formulė. Kaip sudaromi sočiųjų angliavandenilių radikalų pavadinimai? Butilo formulė. Kuris iš angliavandenilių yra sotusis? Homologinėje eilėje eina po heptano. Kurie iš angliavandenilių yra chemiškai aktyvūs? Kokios reakcijos būdingos alkenams? Kokia anglies masės dalis butane?
  Cheminiai junginiai, testas(3 puslapiai)
  2006-04-28
 • Angliavandeniliai (3)

  PowerPoint pristatymas. Kas gi tie angliavandeniliai? Acikliniai angliavandeniliai. Sotieji angliavandeniliai. Homologinė lentelė. Metanas. Etanas. Propanas. Butanas. Kita. Radikalai. Izomerai. Reakcijos. Nesotieji angliavandeniliai. Aromatiniai angliavandeniliai. Atsargiai!
  Cheminiai junginiai, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-12-04
 • Angliavandeniliai (4)

  PowerPoint pristatymas. Angliavandeniliai. Angliavandenilių skirstymas. Alkanai. Alkanų elementinė sudėtis. Izomerija. Nomenklatūra. Cheminės alkanų savybės. Alkenai. Cheminės alkenų savybės. Alkinai. Cheminės alkinų savybės. Dienai. Cikloalkanai. Arenai. Benzeno darinių izomerija. Benzeno darinių nomenklatūra. Nitrinimas. Halogeninimas. Alkoholiai ir fenoliai. Cheminės alkoholių savybės. Alicikliniai alkoholiai. Aldehidai ir ketonai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(52 skaidrės)
  2009-02-24
 • Angliavandeniliai (5)

  Angliavandeniliai. Sotieji angliavandeniliai (alkanai). Sočiųjų angliavandenilių homologinė eilė. Sandara. Fizikinės savybės. Alkanų fizikinės savybės. Cheminės savybės. Paplitimas gamtoje ir panaudojimas. Nesotieji angliavandeniliai (alkenai, alkinai, dienai). Alkenų homologinė eilė. Sandara. Fizikinės savybės. Alkenų fizikinės savybės. Cheminės savybės. Paplitimas gamtoje ir panaudojimas. Alkinų homologinė eilė. Sandara. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Panaudojimas. Dienai. Savybės. Aromatiniai angliavandeniliai. Fizikinės benzeno eilės savybės. Cheminės savybės.
  Cheminiai junginiai, konspektas(13 puslapių)
  2009-05-08
 • Angliavandeniliai (6)

  2 klausimų testas su atsakymais. Pabaikite rašyti sakinį: Junginiai sudaryti iš ... ir ... vadinami angliavandeniliais. Anglies junginyje atomas sudaro cheminius ryšius. Kokia sočiųjų angliavandenilių bendroji formulė? Homologinė eilė tai. Homologinis skirtumas. Angliavandeniliai pagal esamus ryšius ir vandenilio atomų skaičių skirstomi į. Kokia metilo radikalo formulė? Kiek alkinai turi jungčių? Sotieji angliavandeniliai vadinami. Pagrindiniai angliavandenilių šaltiniai. Kokios liepsnos dalys? Angliavandeniliai, turintys dvigubųjų ar trigubųjų cheminių ryšių, vadinami. Pagrindiniai gamtiniai angliavandenilių šaltiniai yra. Nafta tai. Kokiais būdais galima perdirbti naftą? Koks pagrindinis organinių junginių degimo produktas? Krekingas. Svarbiausios nesočiųjų angliavandenilių reakcijos. Kokį poveikį planetai turi CO2 dujų kiekio didėjimas?
  Cheminiai junginiai, testas(2 puslapiai)
  2009-05-15
 • Angliavandenių apykaita

  Angliavandenių funkcijos, jų svarba. Maisto angliavandeniai, jų paros normos, kaloringumas. Angliavandenių virškinimas. Angliavandenių klasifikacija. Monosacharidai. Monosacharidų dariniai. Disacharidai, jų struktūros, svarba. Heterooligosacharidai – "tikrųjų" glikoproteinų sudedamoji dalis. Heteropolisacharidų charakteristika. Proteiglikanai. Rezerviniai ir struktūriniai homopolisacharidai. Glikogenas, krakmolas, celiuliozė ir kitos belastinės medžiagos. Glikogeno strukltūra. Kepenų ir raumenų glikogeno svarba. Gliukozės koncentracija kraujyje, jos nustatymo metodai. Hiper- ir hipoglikemijos. Gliukozurijos. Gliukozės-6-fosfato susidarymo ir panaudojimo keliai. Glikolizė, jos reakcijos svarba. Glikolizės reguliavimas. Gliukozės skilimo aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis produktai. Procesų energetinė vertė. Piruvato apykaitos keliai. Gliukoneogenezė, jos svarba, substratai. Kori ciklas. Apeinamosios gliukoneogenezės reakcijos. Gliukoneogenezės reguliavimas. Glikogenono sintezė – glikogenezė. Glikogeno skilimas – glikogenolizė, jos ypatumai kepenyse ir raumenyse. Hormonų svarba glikogeno apykaitos reguliavimui. Cilkinio AMP susidarymas. Laipsniška fosforilazės aktyvacijos schema. Glikogenozės. Cukraligė, jos priežastys ir formos. Medžiagų apykaitos sutrikimai ląstelėje sergant cukralige. Gliukozės toleravimo mėginys.
  Cheminiai junginiai, konspektas(17 puslapių)
  2006-10-02
 • Angliavandenių apykaita (2)

  PowerPoinr pristatymas. Savarankiško darbo tikslas. Angliavandenių struktūra. Monosacharidai. Disacharidai. Polisacharidai. Angliavandenių skaidymas. Krakmolo skaidymas. Gliukozės skaidymas. Gliukozės skaidymas kepenyse. Išvados.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(11 skaidrių)
  2009-12-18
 • Anglies dioksido žala organizmui

  PowerPoint pristatymas. Anglies dioksidas. Anglies dioksido susidarymas. Pavojus. Anglies dioksido žala. Anglies dioksido panaudojimas. Statistika. Problemos sprendimas. Truputis istorijos.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-01-24
 • Anglies karbonatas

  PowerPoint pristatymas. IA grupės metalų karbonatai. Grynas kalcio karbonatas. Kalcio karbonato užpildai. Lietaus vanduo. Šarminiai metalai. Karbonatai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-02-23
 • Anglis ir jos oksidai

  Anglis ir jos oksidai. IV A grupės elementai. Anglis. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Svarbiausi junginiai. Anglis ir silicis. Vieninės anglies medžiagos. Anglies oksidai. Anglies dioksidas ir karbonatai. Anglies dioksidas ir klimato atšilimas.
  Cheminiai junginiai, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-30
 • Anhidritas

  Anhidritas. Anhidritinės rišamosios medžiagos. Pagirių anhidrito telkinio inžinerinės geologinės sąlygos. Gamtos išteklių privalumai, trūkumai ir galimybės. Naudingosios iškasenos.
  Cheminiai junginiai, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-29
 • Aplinkos chemija (3)

  Laboratoriniai darbai. Fizikinių vandens savybių nustatymas. Vandens ph nustatymas. Dirvožemio reakcijos (ph) nustatymas. Kokybinis neorganinių junginių nustatymas. Kokybinis organinių junginių nustatymas. Geležies koncentracijos nustatymas vandenyje ekspres metodu. Titrimetrinė tirpalų analizė. Sausos liekanos nustatymas. Suspenduotų medžiagų kiekio nustatymas. Dirvožemio bendro poringumo ir poringumo koeficiento nustatymas įsotinimo būdu. Amoniako koncentracijos ir adsorbcinio oro valymo efektyvumo nustatymas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-14
 • Azoto junginiai, jų tipai ir susidarymo sąlygos

  Įvadas. Nafta ir jos sudėtis. Naftos elementinė sudėtis. Azotas. Azoto junginiai naftoje. Azoto junginiai naftoje. Heterocikliniai azoto baziniai junginiai. Neutralūs azoto junginiai. Nafteniniai porfirinai. Amidai. Aminorūgštys. Azoto junginių pasiskirstymas naftos frakcijose. Azoto junginių pašalinimas iš naftos. Naftos produktų valymas. Išvados.
  Cheminiai junginiai, referatas(19 puslapių)
  2010-10-26
 • Baltymai

  Baltymų virškinimas. HCl susidarymas skrandyje. Biologinė reikšmė. Baltymų virškinimo ir rezorbcijos sutrikimai. Baltymų rezervai organizme. Laisvų aminorūgščių fondo susidarymas ir panaudojimas. Aminorūgščių deamininimo būdai. Tiesioginis aminorūgščių oksidacinis deamininimas. Netiesioginis aminorūgščių oksidacinis deamininimas. Pagrindiniai amoniako šaltiniai organizme. Karbamido biosintezė. Kiti NH3 detoksinimo būdai. Aminorūgščių dekarboksilinimo būdai. Biogeninių aminų inaktyvavimas. Serotonino sintezė. Biologinis vaidmuo. Inaktyvavimas. Katecholaminų sintezė. Biologinis vaidmuo. Inaktyvavimas. Histamino sintezė. Biologinis vaidmuo. Inaktyvavimas. Gama aminobutirato sintezė. Biologinis vaidmuo. Inaktyvavimas. Aminorūgščių beazotinės liekanos metabolizmas. Kreatino biosintezė. Biologinė reikšmė. Baltymų puvimo produktų susidarymas storajame žarnyne ir jų detoksinimas. Azoto balansas organizme. Baltymų apykaitos reguliacija. Parenteralinis maitinimas. Hemoglobino dariniai: oksihemoglobinas. Hemoglobino dariniai: karboksihemoglobinas ir methemoglobinas. 3- DPG (difosfoglicerato) įtaka deguonies pernašai hemoglobinu. Hemoglobino sintezės stadijos. Geležies apykaita žmogaus organizme. Laisvas ir surištas bilirubinas, jo nustatymo diagnostinė reikšmė.
  Cheminiai junginiai, špera(9 puslapiai)
  2005-03-03
 • Baltymai (2)

  Baltymai. Santykinė molekulinė masė. Molekulių forma. Koloidinės savybės. Elektrocheminės savybės. Baltymų hidratacija. Baltymų tirpumas. Baltymų denatūracija. Baltymų nusodinimas. Optinės baltymų savybės. Antigeninės savybės. Spalvinės reakcijos.
  Cheminiai junginiai, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-10
 • Baltymai (4)

  Baltymai. Baltymų fizikinės – cheminės savybės. Santykinė molekulinė masė. Molekulių forma. Koloidinės savybės. Elektrocheminės savybės. Baltymų hidratacija. Baltymų tirpumas. Baltymų denatūracija. Baltymų nusodinimas. Optinės baltymų savybės. Antigeninės savybės. Spalvinės reakcijos.
  Cheminiai junginiai, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-14
Puslapyje rodyti po