Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Cheminiai junginiai

Cheminiai junginiai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baltymai (5)

  Baltymai. Baltymų sandara. Baltymų klasifikacija. Baltymų apykaita. Baltymų biosintezė. Baltymai organizme.
  Cheminiai junginiai, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-02
 • Baltymai (6)

  PowerPoint pristatymas. Baltymai. α-aminorūgštys. Šoniniai aminorūgščių radikalai (R) lemia aminorūgščių savybes. Aminorūgščių struktūros. Pakeičiamosios ir nepakeičiamosios aminorūgštys. Baltymų biologinės funkcijos. Peptidinio ryšio susidarymas. Pirminė baltymų struktūra. Antrinė baltymų struktūra. Tretinė baltymų struktūra. Tretinę struktūrą stabilizuojantys ryšiai. Tretinės baltymo struktūros susidarymo principai. Globulinių baltymų struktūros tipai. Keturi baltymų struktūrinės organizacijos lygiai. Baltymų denatūracija. Baltymų klasifikavimas pagal hidrolizės produktus. Fibriliniai baltymai. Glikoproteinai. ABO kraujo grupių fenotipai ir genotipai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-04-25
 • Baltymai (9)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės baltymų funkcijos. Baltymai-didelės molekulinės masės biopolimerai, sudaryti iš aminorūgščių sujungtų peptidiniais ryšiais. Baltymų klasifikacija. Baltymų sudėtis. Aminorūgštys. Aminorūgštys — baltymų struktūriniai monomerai. Aminorūgščių atomų numeracijos tvarka. Aminorūgščių klasifikacija. Alifatinės aminorūgštys. Aromatinės. Aminorūgštys, turinčios –OH, – SH grupes (sierą turinčios). Aminorūgštys su rūgštinėmis ir amidinėmis funkcinėmis grupėmis. Aminorūgštys su bazinėmis funkcinėmis grupėmis. Netradicinės struktūros aminorūgštys (glicinas neturi šoninio radikalo (H), o prolinas yra ciklinė aminorūgštis, turinti imino grupę (antrinis aminas). Kita aminorūgščių klasifikacija. Alifatinės aminorūgštys. Aromatinės aminorūgštys. Aminorūgštys poliariniais, neturinčiais krūvio radikalais. Bazinės aminorūgštys. Rūgštinės aminorūgštys. Visos pagrindinės aminorūgštys. Aminorūgščių klasifikacija. Bendra aminorūgščių formulė. D ir L aminorūgščių stereoizomerai. D ir L izomerija. Aminorūgštys-cviterionai. Alanino titravimo kreivė. Aminorūgščių optinės savybės. Disulfidiniai ryšiai. Disulfidinio tiltelio susidarymas. Aminorūgščių fizinės ir cheminės savybės. Peptidinio ryšio susidarymas. Peptidai. Peptidinis ryšys. Tetrapeptidas. Baltymų piramidinė struktūra. Insulinas. Pirminės struktūros nustatymo strategija. Chromatografijos metodas. Baltymų suskaidymo metodai. Baltymo hidrolizė tripsinu. Baltymų pirminės struktūros nustatymas. Nobelio premija, 1958 metai. N-galinės aminorūgšties nustatymas Sangerio metodu. Baltymo aminorūgščių sekos nustatymas. P. Edman degradacijos reakcijų seka. Baltymų erdvinė struktūra. Baltymų erdvinė (trimatė) struktūra. Baltymų struktūros lygmenys. Amidinis ryšys, kurį baltymuose sudaro susijungusios dvi aminorūgštys, vadinamas peptidiniu ryšiu. Peptidinio ryšio konformacija. Peptidinio ryšio struktūra. Peptidinio ryšio ir greta esantys šeši atomai yra vienoje plokštumoje. Peptidinės grandinės išsidėstymas ir sukimasis apie kovalentinius ryšius. Peptidinė grandinė. Antrinė baltymo struktūra. Baltymo spiralė. Spiralė. Baltymų spiralės modeliai. Spiralės susidarymui trukdo. Baltymų spiralė ir klostės. Baltymo klostės. Baltymų klostės. Tretinę baltymų struktūrą palaiko (stabilizuoja). Tretinė baltymų struktūra. Ketvirtinė baltymų struktūra. Baltymų denatūracija ir renatūracija. Baltymų klasifikacija. Darbas iliustruotas paveikslėliais (49).
  Cheminiai junginiai, pristatymas(71 skaidrė)
  2008-10-01
 • Baltymai, vitaminai, fermentai

  Baltymai. Aminorūgštys, Baltymų struktūrinė organizacija ir jos biologinė reikšmė, Baltymų nusodinimas. Denatūracija, Baltymų fizikinės, cheminės savybės, Albuminai ir globulinai. Struktūra, biologinis vaidmuo, Fibriliniai baltymai. Struktūros ir savybių ypatumai, Kolagenas, prokolagenas tropokolagenas, Keratinai. Struktūra, savybės, biologinis vaidmuo, Glikoproteinai ir proteoglikanai, Imunoglobulinai. Struktūros ir biosintezės ypatumai. Imunoglobulinų klasės ir pagrindinės funkcijos. Antigeno – antikūno sąveika, Fermentai, Paprasti ir sudėtiniai fermentai. Kofaktoriai ir kofermentai, Kofermentų klasifikacija, atstovai, Fermentinės katalikės mechanizmai, Fermentų aktyvusis centras, Fermentų aktyvumo vienetai, Izofermentai, Fermentų inhibitoriai:(ne)+(be) konkurenciniai, Grįžtamas ir negrįžtamas inhibavimas, Alosteriniai fermentai. Struktūros ir katalikės ypatumai, Fermentų aktyvumo ir kiekio reguliavimo principai. Alosterinis fermentų aktyvumo reguliavimas, Fermentų kovalentinė ir alosterinė modifikacijos, Fermentų panaudojimas gydymui. Imobilizuoti fermentai, vitaminų klasifikacija, biologinis vaidmuo. Antivitaminai, vitaminų vaidmuo fermentinėje katalizėje, Vitaminai, tirpstantys vandenyje, Biotinas, Pantoteno rūgštis, Vitaminas B1, Vitaminas B2, Vitaminas PP, Vitaminas B6, Biotinas, Folio rūgštis, Vitaminas B12, vitaminas C.
  Cheminiai junginiai, špera(3 puslapiai)
  2005-04-29
 • Baltymų biosintezė

  AR aktyvinimas. Iniciacija. Elongacija. Terminacija. Susintetintos polipeptidinės grandinės erdvinės struktūros susidarymas ir brendimas. Baltymo sintezės reguliacija. Prokariotų baltymo sintezės reguliacija. Eukariotų baltymo sintezės reguliacija. Eukariotų baltymų nukreipimas į paskirties vietą. Baltymų biosintezės inhibitoriai.
  Cheminiai junginiai, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Baltymų hidrofobinės sąveikos chromatografija (HSCH)

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Paruošiamieji darbai. Darbo eiga.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-24
 • Baltymų ir jų paplitimo tyrimas

  Tema. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Projekto eiga. Darbo planas. Baltymų sandara. Baltymų struktūros. Baltymų funkcijos. Baltymų apykaita. Cheminių medžiagų poveikis baltymams. Baltymų spalvinės reakcijos. Baltyminio maisto įvairovė Šiaulių prekybos centruose. Sveikos mitybos taisyklės.
  Cheminiai junginiai, tyrimas(10 puslapių)
  2006-05-05
 • Benzenkarboksirūgšties kristalinimas

  Darbo tikslas: susipažinti su kristalinio metodika, apskaičiuoti medžiagos išeigą ir lydymosi temperatūrą. Aparatūra. Reagentai. Darbo aprašymas. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-12-02
 • Benzinas (2)

  PowerPoint pristatymas. Benzinas. Kuro klasifikacija. Kuro šilumingumas. Kuro degimas. Degalų korozingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų rūgštumas. Degalų fizikinės savybės. Benzino korozingumas. Benzino cheminis stabilumas. Žmonių pasisakymai apie benzino sąnaudas. Kai kurių benzino rūšių privalumai apsaugant mašinas. PB 98. Ekologinės problemos. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-01-24
 • Benzoinės rūgšties sintezė

  Benzoinės rūgšties sintezės ataskaita. Benzoinės rūgšties savybės. Reakcijos. Reagentų kiekio apskaičiavimas. Aparatūros schema ir indai. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų atskyrimas ir valymas. Išeigos apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-05
 • Benzoinės rūgšties sintezė (2)

  Gaminamo produkto savybės. Pagrindinių ir šalutinių reakcijų lygtys. Reagentų (pagrindinių medžiagų) savybės. Reagentų kiekio skaičiavimas. Užduotis: pagaminti 3,9g medžiagos. Aparatūros arba naudojamų stiklinių indų schemos. Sintezės eigos aprašymas. Reakcijos produktų išskyrimas ir gryninimas. Išeigos skaičiavimai. Kokybinė reakcija. Pastebėjimai ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-02-04
 • Buferinės sistemos

  PowerPoint pristatymas. Buferinės sistemos. Buferinių tirpalų gamyba. Buferinių tirpalų pH. Hendersono-Haselbacho lygtis. Buferinio tirpalo pH apskaičiavimas. Bazinio buferinio tirpalo pH. Buferinių sistemų veikimo mechanizmas. Buferių sąveika su rūgštimis. Buferių sąveika su šarmais. Fosfatinės buferinės sistemos veikimas. Amoniakinė buferinė sistema. Buferinė talpa. Buferinės talpos priklausomybė nuo koncentracijos. Buferinės talpos priklausomybė nuo koncentracijų santykio. Rūgščių ir bazių pusiausvyra organizme. Hidrokarbonatų buferinė sistema. Hidrokarbonatinės buferinės sistemos pH. Hidrofosfatų buferinė sistema. Aminorūgščių buferinės savybės. Aminorūgščių buferinės savybės. Leucino buferinės savybės. Baltymų buferinės savybės. Hemoglobino–oksihemoglobino buferinė sistema. Hemoglobino–oksihemoglobino buferio sudėtis. Hemoglobino–oksihemoglobino buferio veikimas. Bohr’o efektas. Rūgščių ir bazių pusiausvyros sutrikimai. Kraujo šarminis rezervas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(34 skaidrės)
  2006-10-19
 • Buferiniai tirpalai

  Darbo tikslas: Išmokyti studentus apskaičiuoti ir paruošti norimos pH reikšmes buferini tirpalą ir nustatyti jo buferinę talpą. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Buferinio tirpalo ruošimas. Buferinio tirpalo buferines talpos nustatymas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-25
 • Chemija žmogaus gyvenime: Fosforas

  Įvadas. Darbo tikslas: pasistengti kuo daugiau sužinoti apie fosforą, fosforo junginius. Istorija. Fosforo bendrosios, atomo, cheminės ir termodinaminės savybės. Gavimas ir savybės. Cheminės savybės. Fosforo oksidas. Fosfinas. Ortofosfatinė rūgštis. Ortofosfatai. Fosforo panaudojimas. Fosforas žmogaus gyvenime. Išvados.
  Cheminiai junginiai, referatas(15 puslapių)
  2010-04-16
 • Degalų savybės ir jų vertinimo rodikliai

  Degalai - kas tai? Degalų pageidaujamos savybės. Kokybės rodikliai. Degalų kokybės vertinimas pagal išorinius požymius. Išvada.
  Cheminiai junginiai, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-08
 • Deguonis. Vanduo. Vandenilis

  PowerPoint pristatymas. Deguonis. Deguonies gavimas. Deguonis turi tris patvarius izotopus. Laisvasis deguonis. Deguonies cheminės savybės. Vanduo. Grynas vanduo. Vandenilis. Vandenilio gavimas. Cheminės savybės. Grynas vandenilis. Vandenilio atomas gali pakisti dvejopai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-12-20
 • Deimanto ir grafito panaudojimas

  PowerPoint pristatymas. Grafitas - alotropinė atmaina. Grafito molekulinė struktūra. Grafito panaudojimas. Deimantai. Miniatiūriniai mechanizmai iš deimantų. Dažnai deimantas naudojamas technikos gamyboje. Jau senovėje buvo naudojami juvelyrikų. Deimantas gludinamas tik deimantu! Deimantai yra spalvoti.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-07-02
 • Dirbtinis kaučiukas

  PowerPoint pristatymas. Kas tas kaučiukas? Natūralusis kaučiukas. Kaučiuko gavimas. Atsiradimo istorija. Sintetiniai kaučiukai. Kaučiuko įvairovė. Gumos dirbinių gamyba. Kaučiuko ir gumos pramonės vystymas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-06-16
 • DNR

  Pirminė, antrinė ir tretinė DNR struktūra. DNR denatūravimas. DNR hibridizacija. DNR funkcijos. Pirminė, antrinė ir tretinė RNR (mRNR, tRNR, rRNR) struktūra.
  Cheminiai junginiai, špera(5 puslapiai)
  2005-02-28
 • Druskos ir acto rūgšties kiekių nustatymas mišinyje

  Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-18
Puslapyje rodyti po