Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Chemija>Cheminiai junginiai>Cheminių junginių pristatymai

Cheminių junginių pristatymai (54 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Oksidai

  PowerPoint pristatymas. Oksidai. Rūgštiniai oksidai. Rūgštinių oksidų ir atitinkamų rūgščių formulės bei pavadinimai. Panaudojimas ir radimas gamtoje SiO2 (silicio oksidas). CO2 (anglies dioksidas). Baziniai oksidai. Bazinių oksidų ir atitinkamų hidroksidų formulės bei pavadinimai. Panaudojimas ir radimas gamtoje CaO (kalcio oksidas). Amfoteriniai oksidai. Panaudojimas ir radimas gamtoje Al2O3 (aliuminio oksidas). Indiferentiniai oksidai. Panaudojimas ir radimas gamtoje CO (anglies monoksidas). NO (azoto monoksidas).
  Cheminiai junginiai, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-19
 • Oksidai (2)

  PowerPoint pristatymas. Oksidai. Oksidų gavimo būdai. Baziniai oksidai. Aktyviųjų metalų oksidai. Baziniai oksidai reaguoja. Rūgštiniai oksidai. Amfoteriniai oksidai. Amfoteriniai oksidai reaguoja. Indiferentiniai (neutralieji) oksidai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-17
 • Pesticidai ir herbicidai

  PowerPoint pristatymas. Cheminio ginklo atmaina - pesticidai. Herbicidai. Pagal veikimo apimtį herbicidai skirstomi į. Pagal veikimo būdą herbicidai skirstomi į. Pagal patekimo į augalus būdą herbicidai dar skirstomi į tris grupes. Aplinkos tarša. Pesticidų alternatyvos.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-05
 • Plastikai (2)

  PowerPoint pristatymas. Plastikų samprata. Plastikų sudėtis. Makromolekulių struktūra. Linijinė struktūra. Tinkliniai arba erdviniai polimerai. Polimerų gavimas polimerizacijos ir polikondensacijos būdu. Plastikų sudėtis. Rišamosios medžiagos. Užpildai. Plastifikatoriai. Stabilizatoriai. Dažai ir pigmentai. Specialūs priedai. Plastikų klasifikacija. Pagal termines savybes. Svarbiausi plastikai ir jų gaminiai. Polietilenas –(CH2-CH2)n-. UHMWPE (ypač didelio molekulinio svorio polietilenas). HDPE (didelio tankio polietilenas). LDPE (mažo tankio polietilenas). LLDPE (linijinis žemo tankio polietilenas). Polipropilenas. Polipropileno savybės. Naudojimas. Polivinilchloridas. Neplastifikuotas PVC (viniplastas). Plastifikuotas PVC (plastikatas). Polistirenas. Naudojimas. Kiti plastikai. Plastikų perdirbimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(37 skaidrės)
  2009-06-05
 • Polimerai (8)

  PowerPoint pristatymas. Polimerų sąvoka. Polimerų skirstymas pagal IUPAC. Makromolekulių geometrinė forma. Polimerų grupavimas pagal naudojimo sritį. Fizikinės polimerų savybės. Cheminės polimerų savybės. Polimerų gavimas. Kai kurių polimerų sutrumpintos struktūrinės formulės. Polimerų atpažinimas. Polimerų panaudojimas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-09-21
 • Polimerai (9)

  PowerPoint pristatymas. Polimerai. Elastinis polietilenas. Atmosferiniai polimerai. Užpildai ir plastifikatoriai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(10 skaidrių)
  2009-05-27
 • Reakcijų mechanizmai. Alkanai, alkenai, aromatiniai junginiai

  PowerPoint pristatymas. Reakcijų mechanizmai. Kodėl tai svarbu? Reakcijų mechanizmų tyrimo metodai. Reakcijų klasifikacija. Nukleofilai. Elektrofilai. Indukcinis ir mezomerinis efektas. Dalelių stabilumas. Alkanų halogeninimo reakcijos. Polihalogenidų susidarymas. Selektyvumas. Alkenų prisijungimo reakcijos. Alkenai - elektrofilai ar nukleofilai? Elektrofilinio pakeitimo reakcijos aromatiniuose junginiuose. Aromatinių junginių aktyvumas. Reakcijos regioselektyvumas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(44 skaidrės)
  2007-03-20
 • Rūgštys (2)

  PowerPoint pristatymas. Rūgščių apibrėžimas. Populiariausios rūgštys. Cheminės savybės. Gavimas. Karboksirūgštys. Rūgštys gamtoje. Rūgštys buityje. Pramonėje gaminamos rūgštys.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-28
 • Rūgštys (3)

  PowerPoint pristatymas. Rūgštimis vadinamos. Rūgštys normaliomis sąlygomis. Skystos rūgštys. Kietos rūgštys. Rūgštys skirstomos. Žinomos rūgštys. Stiprios rūgštys. Silpnos rūgštys. Kas yra rūgščių jonizacija? Rūgščių gavimas. Cheminės savybės. Rūgščių pavadinimai. Rūgščių liekanos. Bendros rūgščių savybės. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Cheminiai junginiai, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-04-24
 • Rūgštys ir bazės (2)

  PowerPoint pristatymas. Rūgštys ir bazės. Vandens joninė sandauga. Tirpalų rūgštingumas. Stipriosios rūgštys. Silpnosios rūgštys. Silpnųjų elektrolitų tirpalų rūgštingumas. Tirpalų pH. pH skalė. Žmogaus organizmo fiziologinių skysčių pH. Protolitinė rūgščių ir bazių teorija. Brionstedo rūgštys. Brionstedo bazės. Rūgščių ir bazių sąveika. Rūgštingumo konstanta. Bazingumo konstanta. Ka – rūgštingumo matas. pKa. Luiso rūgščių ir bazių teorija. Luiso bazės. Kietosios ir minkštosios rūgštys ir bazės.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(28 skaidrės)
  2006-10-19
 • Sieros rūgštis

  PowerPoint pristatymas. Struktūrinė formulė. Fizikinės savybės. Bandymas. Sieros rūgšties hidratų susidarymas. Cheminės savybės. Bandymas. Sieros rūgšties ir bario chlorido sąveika. Bandymas. Vario (II) sulfato ir bario chlorido sąveika. Bandymas. Vario (II) sulfato ir sieros rūgšties sąveika. Naudojimas. Saugumo reikalavimai. Gaminimas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-01-16
 • Stambiamolekuliniai junginiai (3)

  PowerPoint pristatymas. Stambiamolekuliniai junginiai. Polimerizuojant nesočiuosius junginius. Gavimas. Gavimas polimerizacijos būdu. Polietileno gavimo reakcija. Gavimas polikondesacijos būdu. Celiuliozės gavimo reakcija. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Naudojimas. Svarbiausių polimerų bendra apžvalga.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-04-17
 • Stiklas (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra stiklas? Kaip yra gaunamas stiklas? Stiklo masė: sodos, potašo, švino. Dirbiniai iš stiklo. Stiklo formavimas. Stiklo dirbinių kūrimas. "Kietasis skystis". Superšaltas skystis ar kristalas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-06-12
 • Vanduo (5)

  PowerPoint pristatymas. Vanduo. Vandens ypatingosios savybės. Tankis. Vandens molekulė. Vandenilinis ryšys. Vandens paviršiaus įtempis. Agregatinės būsenos.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-01-29
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po