Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Cheminiai junginiai

Cheminiai junginiai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Herbicido 2,4–D toksiškumas ir rizikos vertinimas

  Toksikologijos referatas. Įvadas. Elemento pagrindinės savybės. Struktūra. Fizikinės – cheminės savybės. Šaltiniai. Poelgis aplinkoje. Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje. Skilimas į dioksinus ir jų žala. Koncentracija aplinkoje, eksponavimas. Dozės efektų vertinimas. Toksikokinetika. Metabolizmas. Efektų vertinimas. Rizikos charakteristika. Pirmoji pagalba.
  Cheminiai junginiai, referatas(12 puslapių)
  2009-03-25
 • Heterociklinių junginių nomenklatūra

  Trivialieji ir pusiau trivialieji pavadinimai. Trivialieji heterociklų pavadinimai. Sisteminė monociklinių heterociklų nomenklatūra (Hantzsch’o-Widman’o). Priešdėliai, pažymintys heteroatomą. Heterociklų pavadinimų kamienai sisteminėje nomenklatūroje. Monocikliniai heterociklai. Kondensuotų heterociklų pavadinimai. Pavadinamimai duodami remiantis tokiomis taisyklėmis. Pagrindinis žiedas išrenkamas pagal tokias taisykles. Nestandartiniai heterocikliniai priešdėliai. Triciklinės kondensuotos heterosistemos. Kondensuotų heterosistemų numeracija. Pakeitimo nomenklatūra.
  Cheminiai junginiai, konspektas(11 puslapių)
  2006-09-15
 • Heterofunkcinės rūgštys

  Heterofunkcinės rūgštys. Halogenkarboksirūgštys. Nomenklatūra. Gavimo būdai. Cheminės savybės. Hidroksirūgštys. Nomenklatūra. Izomerija. Gavimo būdai. Cheminės savybės. Fenolio rūgštys. Salicilo rūgštis. Salicilo rūgšties dariniai. Galo rūgštis. (3,4,5,-trihidroksibenzenkarboksirūgštis). Taninai. Oksorūgštys. Nomenklatūra. Gavimo būdai. Cheminis savybės. Dikarbonilinių junginių keto-enolinė tautomerija. Organinių junginių sintezė iš acetoacto rūgšties esterio. Ketoninis skilimas. Rūgštinis skilimas.
  Cheminiai junginiai, konspektas(15 puslapių)
  2010-04-20
 • Indolas

  Įvadas. Paplitimas gamtoje ir sintezės būdai. Indolo paplitimas gamtoje. Indolo sintezės būdai. Pirolinio žiedo anuliavimo reakcijos. Ryšio C(2) – N susidarymas. Reiserto (Reissert) redukuojanti o-nitrofenilpirovo rūgšties ir jos darinių kondensacija. Leimgruberio – Bačo redukuojanti o-nitro-β-dimetilaminostireno kondensacija. o-Alkinilanilinų ciklizacija. Šiuolaikiniai metodai įvedant alkinil- pakaitalą. o-Vinilanilinų ir o-vinilarilnitrenų ciklizacija. o-Alilanilinų ciklizacija esant PdCl2. (o-Aminofenil)alkanolių ciklizacija esant paladžio grupei ant aktyvuotos anglies. o-Aminobenzenketonų ciklizacija. Pradinių junginių sintezės metodai. Ryšio C(3) – C(3a) susidarymas. Fišerio (Fischer) sintezė. Kosto arilhidrazidų rūgščių heterociklizacija esant rūgštiniams agentams. Brunerio oksindolų sintezė. Indolų sintezė iš anilinų ir ketosulfidų. Nenitzescu kondensacija. Bišlerio (Bischler) indolų sintezė. o-Halogen-N-alilanilinų ciklizacija metalo kompleksiniam katalizatoriui. Ryšio C(2.) – C(3) susidarymas. o-Alkilanilinų Madelungo (Madelung) intramolekulinė ciklizacija. Oksiindolo, indoksilino ir o-nitro-β-dimetilaminostireno redukcija. Formil-o-toluidino intramolekulinė kondensacija. Indolo fizikinės savybės. Indolo cheminės ir biologinės savybės. Indolo cheminės savybės. Elektrofilinio pakeitimo reakcijos. Nitrinimas. Halogeninimas. Acilinimas. Sulfoninimas. Alkilinimas. Diazoninimas. Manicho (Mannich) reakcija. Oksidacija. Redukcija. Indolo biologinės savybės. Indolo taikymas.
  Cheminiai junginiai, referatas(32 puslapiai)
  2005-10-01
 • Įvairių druskų hidrolizė

  Darbo tikslas: Iš bandymo nustatyti įvyko ar neįvyko druskų hidrolizė, Nustatyti visų tirpalų pH, Parašyti druskų hidrolizės reakcijas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-21
 • Įvairių druskų hidrolizė (2)

  Tikslas: Iš bandymo nustatyti įvyko ar neįvyko druskų hidrolizė. Nustatyti visų tirpalų ph. Parašyti druskų hidrolizės reakcijas. Darbo eiga. Hidrolizės reakcijos. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-08
 • Įvairių druskų hidrolizė (3)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti druskų vandeninių tirpalų pH pokyčius. Išmokti rašyti įvairių druskų pakopinės hidrolizės reakcijų lygtis. Darbo priemonės ir reagentai. Teorinė dalis. Darbo eiga. Įvairių druskų tirpalų pH. Surašomos įvykdytų reakcijų lygtys. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-28
 • Kalio heksacianoferato (III) kristalinimas

  Reagentai. Darbo priemonės. Darbo tikslas: Iškristalinti kalio heksacianferatą (III). Darbo eiga. Savybės. Skaičiavimai. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-11-01
 • Karboksirūgščių dariniai. Muilo gavimas ir jo savybės

  Laboratorinio darbo tikslas: išmokti pasigaminti muilą iš riebalų, susipažinti su jo savybėmis, atliekant būdingas reakcijas. Bandymo pavadinimas. Reagentai ir priemonės. Darbo esmė reakcijų lygtys. Darbo rezultatai ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Karboksirūgštys

  PowerPoint pristatymas. Karboksirūgštys. Homologinė eilė ir nomenklatūra. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas. Naudojimas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-06-21
 • Karboksirūgštys (2)

  PowerPoint pristatymas. Karboksirūgštys. Karboksirūgštys skirstomos. Vienbazės sočiosios karboskirūgšys. Izometrija ir nomenklatūra. Nesočiosios karboksirūgštys. Karboksirūgščių cheminės savybės. Esteriai. Esterių hidrolizė.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-06-13
 • Karboksirūgštys (3)

  PowerPoint pristatymas. Karboksirūgštys. Karboksirūgštys. Karboksigrupė. Nomenklatūra. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Cheminės savybės. Cheminės savybės (3). Karboksirūgščių atpažinimas. Nepakeičiamos riebalų rūgštys. Panaudojimas . Acto rūgšties panaudojimas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-05-03
 • Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas

  Tikslas: Bandymo metu nustatyti vandens kietumą. Darbo eiga. Karbonatinio vandens kietumo nustatymas. Bendro vandens kietumo nustatymas. Pastovaus vandens kietumo nustatymas. Bandymo duomenys. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-08
 • Kaučiukas

  Kaučiukas. Gamtiniai ir sintetiniai polimerai. Gamtinis kaučiukas. Sintetinis kaučiukas. Koks yra kaučiukas? Kiti polimerai. Sintetinių polimerų panaudojimas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-01-18
 • Kaučiukas (2)

  Kaučiukas. Guma. Sintetiniai kaučiukai. Ekonominis efektyvumas. Natrio butadieninis kaučiukas. Butadienstiroliniai kaučiukai. Izopreniniai kaučiukai. Butilkaučiukai. Chloropreniniai kaučiukai. Fluoro kaučiukai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-01-19
 • Kaučiukas (3)

  Natūralus kaučiukas. Kaučiukai - elastomerų žaliava. Universalieji kaučiukai. Stirenbutadieninis kaučiukas (SBR). Butadieninis kaučiukas (BR). Etilenpropileninis kaučiukas (EPR). Specialieji kaučiukai. Butilkaučiukas (IIR). Silikoninis kaučiukas (MV). Kaučiukų perdirbimas į elastomerus. Vulkanizacija. Išvados.
  Cheminiai junginiai, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kaučiukas (4)

  Kaučiukas. Kaučiukai skirstomi į natūraliuosius ir sintetinius. Gumos ir guminių dirbinių gamyba. Kaučiuko ir gumos pramonės vystymas.
  Cheminiai junginiai, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-03
 • Kaučiukas (5)

  Tikslas: Aprašyti bendras natūralių kaučiukų savybes, jų sudedamąsias dalis. Kaučiukas. Natūralusis kaučiukas. Sintetinis kaučiukas. Butadieninis kaučiukas. Butadieno-nitrilo kaučiukas. Izopreninis kaučiukas. Silicio organinių junginių kaučiukas. Fluoro kaučiukai. Gumos ir guminių dirbinių gamyba. Gumos klasifikacija. Kaučiuko ir gumos pramonės vystymas. Kaučiuko gamyba. Sintetinio kaučiuko ir gumos gamyba. Divinilstirolinis kaučiukas. Žaliavos. Išvada. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Cheminiai junginiai, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-24
 • Kaučiukas (7)

  PowerPoint pristatymas. Kaučiukas. Kaučiuko panaudojimas. Sintetiniai kaučiukai. Natūralūsis kaučiukas. Butadienstiroliniai kaučiukai. Chloropreninis kaučiukas. Fluoro kaučiukai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-03-29
 • Kaučiukas (8)

  PowerPoint pristatymas. Kaučiukas. Natūralus (izopreninis) kaučiukas. Natūralaus kaučiuko sąvybės. Sintetinis (chlorpreninis) kaučiukas. Sintetinis (divinilinis arba butadieninis) kaučiukas. Sintetinis (chlorpreninis) kaučiukas. Trans-izomerija. Kopolimerizacija. Kaučiukas. Įvairių rūšių kaučiuko pritaikymo sritys. Įvairių rūšių kaučiuko pritaikymo sritys (3). Kaučiuko trūkumai. Įdomu.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-01-19
Puslapyje rodyti po